Kjøttsalg

 Vi har nisjeavtale med Nortura sitt slakteri i Målselv, og kan derfor kjøpe kjøttet vårt tilbake etter slakting og partering, og selge det selv. Dette gjør vi fordi vi vet at mange ønsker å kjøpe kjøtt som de vet hvor kommer fra og hvordan det er produsert. Kjøtt av høylandsfe er ekstra mørt og saftig fordi musklene er marmorert. Vi unngår helst kraftfor, fordi vi ønsker å benytte lokale forressurser, enten det er fra skogen eller fra dyrkamarka. Drøvtyggere er suverene i å omdanne frodig utmark til godt, sunt kjøtt. 

Som regel slakter vi i oktober-november. Vi selger det meste av kjøttet til Bios cafe på Storslett. Private kunder kan finne oss på det årlige Landsbymarkedet på Storslett, et matmarked som arrangeres hver høst. Vi tar også forhåndsbestilling på familiepakninger og på kjøttdeig. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert.